Opatření COVID

Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením jsme nuceni i na našich domácích zápasech ve Sportovním centru zavést nařízení pro fanoušky, které je třeba dodržovat. Soubor nařízení vychází z obecných opatření ministerstva zdravotnictví a z Pravidel proti šíření nemoci COVID-19 schválených na schůzi Asociace ligových klubů (ALK) dne 2.září 2020.

Na prvním místě si prosím uvědomme, že soubor všech omezení provádíme především za účelem ochrany hráčů a dalších přímých účastníků zápasu, aby se minimalizovala možná nebezpečí nedohrání soutěže, jak tomu bylo minulou sezonu. V neposlední řadě se díky opatřením snižuje riziko přenosu nákazy mezi vámi diváky.

Vzhledem ke stavebním dispozicím a aktuálním možnostem ve Sportovním centru otevíráme pro začátek sezony pouze jeden sektor pro 500 diváků. Více fanoušků do haly pustit nesmíme, proto doporučujeme zakoupit vstupenky v předprodeji.

Vstupy jsou rozděleny takto:

VSTUP přes recepci (V2): osoby s přístupovou kartou klubu, osoby s VIP vstupenkou, permanentkou a osoby s průkazkou člena Basketbalové akademie

VSTUP od Labe (V1): ostatní osoby – vstupenky

Všichni diváci musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest (nosu i úst) a to od vstupu do prostoru Sportovní centra v Nymburce. Z tohoto nařízení jsou vyjmuty pouze osoby, které jsou vyjmenovány v části I, odstavci 2 aktuálního změní Mimořádných opatření. Ochrana dýchacích cest musí být nasazena po celou dobu pobytu ve Sportovním centru. Sejmout ji lze pouze při konzumaci občerstvení, ovšem pouze v prostoru před bufetem (chodba 1) a ve VIP místnosti.

Konzumace jakéhokoliv občerstvení uvnitř haly není možná, výjimkou je pouze nápoj v plastové lahvi s uzávěrem. V tomto případě je možné ochranu dýchacích cest sejmout, ovšem na dobu nezbytně nutnou k napití.

Všichni diváci jsou povinni použít při vstupu do prostoru Sportovního centra desinfekci rukou. Stojany budou umístěny u vstupu od Labe (V1), u Kongresového sálu (V2).

Vstup do okolí palubovky je povolen pouze divákům, kteří budou přicházet do sektorů E, F, G, H, divákům s kartou VIP a divákům všech sektorů k nákupu reklamních předmětů ve FANSHOPu. V případě nástupu hráčů dodržujte odstup minimálně 2 metry od osob, které prochází tunelem a vyvarujte se osobním kontaktům s hráči.

Žádáme rodiče, aby se snažili omezit pohyb svých dětí po hale na minimum a nepouštěli je na palubovku před utkáním, během utkání a po utkání v době, kdy budou na palubovce hráči, rozhodčí či jiní členové týmu hostů i domácích.

Poslední zápas

pondělí 24.5. - 16:30
Kooperativa NBL - 2020/2021
BK Opava
ERA Basketball Nymburk

Následující zápas

sobota 21.8. - 17:00
Příprava 2021/22
ERA Basketball Nymburk
Slask Vratislav
Titulární partner
Partneři